ارائه تمامي خدمات و سرويسهاي مخابراتي به اتباع خارجي داراي مجوز

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- امكان ارائه تمامي ســرويسها و خدمات مخابراتي (تلفن ثابت، اينترنت پرسرعت و همراه اول) به اتباع خارجي داراي مجوز با توجه به مدارك و مستندات قانوني فراهم است.

شركت مخابرات ايران اعالم كرد كه تمامي اتباع خارجي قانوني و داراي مجوز در كشور (كد فراگير و يا كد آمايش) ميتوانند از انواع خدمات مخابراتي و ارتباطي مربوط به شركت مخابرات ايران در سراسر كشور بهرهمند شوند.

اين اتباع ميتوانند با مراجعه به مراكز مخابراتي نسبت به دريافت خدمات و سرويسهاي مخابراتي اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.