حضور مدير ارشد مالي هواوي در دادگاهي در كانادا

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- مدير ارشــد امور مالي هواوي كه به جرم نقض تحريمهاي ايران به درخواست آمريكا در كانادا دستگير شده، قرار است در دادگاهي در ونكوور حاضر شود.

به گزارش آسينايج، قرار است در اين جلسه دادگاه موارد اتهامي وي اعالم شود و سپس اين زن كه دختر موسس شركت هواوي نيز هست براي بررسيهاي بيشتر به آمريكا فرستاده شود. منگ وانژوي 46 ساله اول دسامبر به درخواست آمريكا در كشور كانادا دستگير شد اما اين موضوع تا عصر روز چهارشنبه اعالم نشد. آمريكاييها وي را به استفاده از سيستم بانكداري جهاني به منظور دور زدن تحريمهاي آمريكا عليه ايران متهم كردهاند. كارشناسان بيم دارند كه اين اقدام تند آمريكا جنگ تجاري ميان آمريكا و چين را تشديد كند. اين در حالي است كه روساي جمهور دو كشور براي كاهش مشكالت مذكور در آرژانتين در حال مذاكره بودند. نكته جالب اين است كه ترامپ در زمان اين رخداد در حال مذاكره با رييس جمهور چين بوده و اطالعي از اين موضوع نداشته است. نه آمريكا و نه كانادا هنوز هيچ مدركي براي اثبات ادعاهاي خود در اختيار چين نگذاشتهاند. چين نيز خواستار آزادي فوري اين مدير ارشد شركت هواوي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.