دیدار معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر؛ تقابل قلعهنویی- برانکو

Jahan e-Sanat - - News -

در یک بازی عقب افتاده از هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر امروز سپاهان اصفهان پذیرای پرسپولیس تهران است. سپاهان بعد از چند فصلی که نتایج قابل قبولی در لیگ برتر نگرفته بود، این فصل و با حضور دوباره امیر قلعهنویی روی نیمکت این تیم توانسته عملکرد خوبی در لیگ برتر داشته باشد و یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی است. پرسپولیس هم بعد دو فصل پیاپی قهرمانی در لیگ برتر و رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا، در هفتههای گذشته هم همراه با برانکو ایوانکوویــچ نتایج قابل قبولی گرفته و دو امتیاز با رقیب اصفهانی خود فاصله دارد. در کنار تمام حساسیتهایی که بازی دو تیم دارد، حضور پرافتخارترین سرمربی تاریخ لیگ برتر امیر قلعهنویی روی نیمکت سپاهان و تقابل او با پرسپولیسیها به جذابیتهای این بازی افزوده است.

امیر قلعهنویی در لیگ برتر شش بار با تیمهای مختلف مقابل پرسپولیس برانکو ایوانکوویچ قرار گرفته است. در این شش تقابل، قلعهنویی فقط یک بار موفق شده برانکو را شکســت دهد، ســه بار برانکو از سد قلعهنویی گذشته و دو تقابل این دو سرمربی هم برندهای نداشته است. دو برد از ۳ برد برانکو مقابل پرافتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر که در ورزشــگاه آزادی به دست آمده، با نتایج پرگل بوده است. در هفته بیستم لیگ شانزدهم شاگردان برانکو ایوانکوویچ در تیم پرسپولیس موفق شدند در ورزشگاه آزادی با ۳ گل از سد شاگردان امیر قلعهنویی در تیم تراکتورسازی تبریز که جدیترین حریف آنها برای قهرمانی در لیگ برتر بودند، بگذرند. در آن فصل در نهایت پرسپولیس ۳ هفته زودتر از پایان رقابتهای لیگ برتر اولین قهرمانی خود با برانکو را در فوتبال ایران به دست آورد. امیر قلعهنویی برای لیگ هفدهم به باشــگاه ذوبآهن اصفهان رفت. شاگردان برانکو ایوانکوویچ در بازی فصل گذشته خود مقابل این تیم اصفهانی در ورزشــگاه آزادی با چهار گل از سد این تیم گذشتند تا قلعهنویی در دو فصل پیاپی دو شکست سنگین را مقابل برانکو متحمل شود.

امیر قلعهنویی در رقابتهــای لیگ برتر با تیمهای مختلف 28 بار مقابل پرسپولیس تهران قرار گرفته است کــه در این 28 بازی 8 برد ســهم قلعهنویی بوده، ۵ بار پرسپولیســیها به برتری رسیدهاند و ۵1 تقابل آنها هم برندهای نداشــته است. در این 28 تقابل، تیمهای امیر قلعهنویی ۶2 گل زدهاند که به طور میانگین 0/92 گل زده در هر بازی میشــود. پرسپولیسیها هم ۴2 بار موفق شدهاند به تیمهای قلعهنویی گل بزنند که به طور میانگین 0/8۵ گل زده در هر بازی میشود. سپاهان قلعهنویی در حالی روز یکشنبه میزبان پرسپولیس است که سرخپوشان پایتخت تا به حال خارج از تهران نتوانستهاند از سد تیمهایی که هدایت آنها بر عهده امیر قلعهنویی بوده است، بگذرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.