جناب آقای مهندس كاظم چهرهگشا ریاست محترم دفتر معاون اول رییسجمهور

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

درگذشت برادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم صميمانه تسليت عرض مینماييم، از خداوند متعال برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و برای جنابعالی و ساير بازماندگان محترم، صبر مسالت داريم.

»روزنامه جهان صنعت«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.