بهره برداری از نسل جدید اینترنت خانگی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- وزیر ارتباطات از بهرهبرداری از نسل جدید اینترنت خانگی مبتنی بر تکنولوژی FTTC و VDSL که امکان دسترسی به سرعت 70 مگابیت را برای کاربران فراهم میکند، خبر داد.

محمدجواد آذریجهرمی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: نسل جدید اینترنت خانگی با حداقل سرعت 70 مگابیت در ثانیه پس از دزفول، در شهر پردیسبهبهرهبرداریرسید.ویبابیاناینکهاینتکنولوژیدرفاز8 شهرپردیس رودهن به بهرهبرداری رسیده است، افزود: حدود 28 هزار مشترک میتوانند از این تکنولوژی که با سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام شده بهره ببرند.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات یازدهم بهمنماه نیز از افزایش حدود چهار برابری حداکثر سرعت اینترنت خانگی خبر داد و گفت: این امکان به زودی در کل کشور اجرایی میشود.جهرمی از افزایش حداکثر سرعت اینترنت خانگی از 16 مگابیت به حداقل 70 مگابیت در شهر دزفول خبر داد و گفت: با ارتقای تکنولوژیADSL به FTTC این کار امکانپذیر شده و در آستانه دهه فجر یکی از اپراتورهای اینترنت این تکنولوژی را در دزفول ارتقا داد و ش//ش هزار مشترک این حس را تجربه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.