انتصاب رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران آب ایالم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

خالد جلیلیان رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع برق ایالم به عنوان رییس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران صنعت آب و برق استان منصوب شد. به گزارش خبرنگار »جهان صنعت« خالد جلیلیان رییس گروه مدیریت بحران شرکت توزیع برق ایالم با حکمی از سوی جعفرزاده مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو به عنوان رییس شورای هماهنگی مدیران مدیریت بحران صنعت آب و برق در استان منصوب شد.گفتنی است در همین راستا مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم با ارسال تبریک نامهای ضمن شادباش این انتصاب، برای ایشان آرزوی توفیقات روزافزون کرد. الزم به ذکر است جلیلیان متولد 1364 و دارای مدرک کارشناسی ارشد برق قدرت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.