پنجره، شیشه، آینه

Jeem - - الصفحة الأولى -

چگونه؟ برای بهتر پاک کردن شیش �هها، به جای شیش �ه پاک کن میتوانید از محلول آب و سرکه )2 قاشق غذاخوری سرکه( استفاده کنید.

نکته: از زیر کار در نروید! خراشهای نازک روی شیش �ه هم با مقداری خمیردندان برطرف میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.