بترکان مغز به سبک جیمی!

Jeem - - الصفحة الأولى -

خوره به جانمان افتاد حالا که این شب عیدی نمیتوانیم با بروبچهها خدمتتان برسیم و مثل آوار بر سرتان خراب شویم، لااقل یک برنامهای برای این 13 روز تعطیلی نوروز که به حساب جیمی میاندازد از 5شنبه 24 اسفند تا 5شنبه 15 فرودین، 21 روز تمام برایتان داشته باشیم تا خیلی هم از هم دور نباشیم. به عبارتی مثل قدیمترها که مدارس پیک نوروزی بهمان میدادند و تمام ایام عید درگیر حل آن بودیم، الان هم جیم برایتان دقیقا همین آش را پخته است. برنامههای پرهیجان و متنوع سرویس ورزش برای شبهای سال نو در حلق تکت کتان...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.