امتحاننافرجام گزارشگری فوتبالدر سیما!

مهدی خاﺗﻤی، بهترین گزارشگر پسر جیم است که وقتی فوتبال گزارش میکند بدجور میشود عادل فردوسیپور

Jeem - - الصفحة الأولى - بهنام اخوت irjeem. [email protected]

سيدمهدی خاتمی همان اول كه تماس میگيرد و میگويد میخواهد برای گزارشگری فوتبال جيم اسمنويسی كند، خودش را به شوخی عادل فردوسیپور میخواند. حالا يا خيلی اعتماد به نفس �ش بالاس �ت يا... به هر حال بايد خودتان صدای گزارشگریاش را در سايت جيم ببينيد و بشنويد. برويم سراغ مصاحبهاش با جيم: مهدی خاتمی چند سالشه و چی كار میكنه؟ من 30 سالمه و ش �غل آزاد دارم. در دانشگاه هم فناوری اطلاعات خوندم.

زن �گ زدی گفت �ی من عادل فردوس �ی پور هستم...

آره خب. بچهها وقتی فوتبال گزارش میکنم، بهم میگن عادل فردوسیپور. لابد مريد عادل هم هستی؟ آره. از بین گزارشگرای فوتبال اول عادل بعد هم مزدک رو دوست دارم. چرا عادل؟ راس �تش ش �اید به خاطر اینکه فردوسیپور ت �و گزارشهاش نکتههای روز رو خوب مطرح میکنه. بر خلاف خیلی از گزارشگرای دیگه.

تا به حال رفتی امتحان گزارش �گری فوتبال هم بدی؟

آره. ص �دا و س نخواستنم... استقلالی يا پرسپوليسی؟ معلومه اس �تقلالی. از بین تیمهای اروپایی هم رئالی هستم. بازيکن مورد علاقهات؟ کریستیانو رونالدو. در بین بازیکنای ایرانی هم در گذشته جواد زرینچه.

�یما رفت

�م امتح

�ان دادم ولی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.