آیا روزی خواهد رسید که حداقل یک ﻧﻤاینده در لیگبرتر داشته ب دی!؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

یا بخ ر آن زمانی که مردم

داشش مشهد برای تماشای بازیهای ابومسلم در لیگبرتر با عشق به تیمشان همه سکوهای ورزشگاه را مشکیپوش میکردند تا هیچ حریفی نتواند در مشهد، با حمایت همهجانبه تماشگران مشهدی در مقابل ابومسلم نتیجه بگیرد، یادش بخیر آن زمانی که در بازی فینال جامحذفی 70 هزار طرفدار باشگاه ابومسلم به ورزشگاه ثامن آمدند تا جشن قهرمانی و صعود به آسیا تیم شهرشان را بگیرند اما به دلیل بیلطفی داور(!) و بد شانسی در ضربات پنالتی، جام را از دست دادند، یادش بخیر آن دورهای که مشهد 2 نماینده در لیگبرتر داشت و حالاست که باز دوباره باید بپرسیم: «آیا روزی خواهد رسید که مشهد، حداقل یک نماینده در لیگ برتر داشته باشد! ؟» جواب این سوال را باید از هیئت فوتبال استان خراسان رضوی، اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، شهرداری مشهد، نمایندههای مجلس شورای اسلامی، رسانههای ورزشی مشهد و همه اشخاصی که به نوعی در افول فوتبال استان نقش داشتهاند، پرسید تا شاید روزی برسد که طرفدران این تیم، یک بار دیگر بتوانند شعار «ابومسلم، ابومسلم» در ورزشگاههای شهرشان سر بدهند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.