لیگ جهانی چهطور راه افتاد؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

لیگ یعنی اینکه یک مشت تیم همینطور الکی همه با هم بازی کنند و خبری از بازی حذفی یا چه میدانم من با تو قهرم بازی نمیکنم نباشد! فلذا فدراسیون جهانی والیبال هم که یک اسم مستعار به نام دارد از سال 1990 تصمیم گرفت عاوه بر مسابقات جام جهانی والیبال پیکارهایی را هم با نام »لیگ جهانی « والیبال میان ابر قدرتهای والیبال جهان که خیلی ادعایشان میشد برگزار کند. آخر برخی از این کله گندههای والیبال جهان عارشان میآمد که در جام جهانی مقابل تیمهای فینگیلی بایستند و بعد هر 3 ست را با نتایج 25 بر زبانم لال صفر از حریف ببرند. یعنی یک جورهایی کسر شانشان بود. این شد که این مسابقات راه افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.