لیگ جهانی چهطور برگزار میشود؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

باید خدمت مهربانتان عارض شویم که لیگ جهانی طور خاصی برگزار میشود. یعنی از قدیم اینطور بوده است که عادت داشتهاند این مسابقات را طور خاصی برگزار کنند. اما امسال را برایتان میگوییم تا هم ماجرای برگزاری لیگ جهانی برایتان روشن شود و هم در مورد وضعیت ملیپوشان خودمان و مسیری که باید در این پیکارها بپیمایند، خوب شیرفهم شوید. همانطور که لابد نمیدانید و ما میخواهیم بهتان بگوییم مسابقات لیگ جهانی در این مرحله 18 تیم آخر والیبال دنیا در 3 گروه 6 تیمی دور هم جمع میشوند. هر تیم 5 بازی با هم گروهیهایش انجام میدهد، 2 بازی در خانه و 3 بازی خارج از خانه. حالا باز لابد برایتان سوال پیش میآید که مگر عزیزان غضنفر هستند که اینطوری بازی برگزار میکنند؟! خب بازیها را رفت و برگشت کنند. باید خدمت باسعادتتان بگوییم این مسئله دیگر به بنده و شما ربطی ندارد، اما ظاهرا به سبب صرفهجویی در هزینههای تیمها این تصمیم گرفته شده است! بعد که تیمها در 3 گروه اینطور به جان هم افتادند صعود به مرحله نهایی این رقابتها نیز به این شکل خواهد بود که از گروههای اول و دوم، 3 تیم برتر به همراه بهترین تیم گروه سوم به مرحله نهایی صعود میکنند که با تیم میزبان هشت تیم مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال را تشکیل میدهند. مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال هم از 16 تا 21 تیر همین امسال برگزار خواهد شد که میزبان این مرحله آخر ژانویه مشخص میشود. به همین سادگی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.