مر ددیخ وخوشص ت یخوپچهره

Jeem - - الصفحة الأولى -

این گوینده ق می و ش دا و ش رادیو و تلویزیون نهم تیرماه سال 1332 در تهران متولد شد، ولی به گفته خودش اصالت سنندجی است. »بابان «، بخشی از زندگیاش که زمینهساز ورود او به کار گویندگی شد را اینگونه تعریف میکند : »از 7 سالگی به واسطه پدرم که کارمند رادیو تهران بود، پایم به این رسانه گرم و نجیب باز شد. البته خودم هم به این کار خیلی علاقه داشتم، زیرا فضای خانه و خانواده ما کاملاً فرهنگی و سرشار از شعر و ادبیات بود. پدرم بسیاری از نمایشنامههای رادیویی را که خودشان مینوشتند قبل از اجرا، در خانه با ما تمرین میکردند. البته ما بچهها معمولا سیاهی لشکر بودیم و نقش اول و دوم را برای خودشان و مادر کنار میگذاشتند. خلاصه از سال 1339 تا 1341 که پدرم رئیس انتشارات و رادیوی کرمانشاه شد و خانوادگی به آنجا نقل مکان کردیم، همراه با یکی از خواهرانم برنامه کودک رادیو را در تهران به زبان کردی اجرا میکردیم .« فواد بابان بعد از آخرین اجرای خبرش در 14 شهریور ماه 1389 با صدا و سیما و گویندگی خداحافظی ی کرد. رد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.