صدشاتر یزدتیصوی درنشیه هشهارت

Jeem - - الصفحة الأولى -

صدایش بی ا ب رسیده است. جلال مقامی، دوبلور و گوینده پیشکسوت صداوسیما، برای کودکان و نوجوان سه دهه پیش یادآور صداهای سریالهای قدیمی از جمله »ارتش سری« است که در دهه 70 شمسی تماشاگران بسیاری داشت اما به طور یقین کسی نمیتواند شور و شوقی را فراموش کند که در سالهای دور با دیدن چهره او بر صفحه تلویزیون به دلش مینشست، یعنی زمانی که حضور او خبر از »دیدنی ها« ، جذابترین برنامه صداوسیما در سالهای دهه شصت میداد. مقامی متولد دوم مرداد سال 1320 است و از سال 1336 به کار دوبله و از 1344 مدیریت دوبلاژ را انجام میداده است. او در فاصله سالهای 1344 تا 1372 در هفت فیلم سینمایی نیز حضور داشته است اما به عنوان گوینده و مجری، جدیترین کارش برنامه »دیدنی ها« در سالهای دهه 60 و 70 بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.