امسنه طوری راها سکواهفته زگذشته،ىنگا لاختهمه الاماسیا،سارخا ینهاستار يىرسا !

Jeem - - الصفحة الأولى - مرتضی اخوان irjeem. [email protected]

هفتهای که گذشت باز هم برای فوتبالدوستان دو آتشه و هواداران آبیانار یهای شهر بارسلون و قوهای سفید مادریدی پر از حرف و حدیث بود. الکلاسیکوی بزرگ در چهارچوب دور رفت لالیگا اسپانیا برگزار شد و مثل بیشمار دفعات قبل یک برنده داشت؛ بارسا! شاید این بهترین فرصت بود تا در این شماره جیم برویم سراغ یک سوژه جذاب و خواندنی. پرداختن به ریشه مردان آبیاناری به بهانه پیروزی لذتبخ ششان مقابل رقیب یا بهتر بگوییم دشمن سنتیشان رئال مادرید. آیا تا به حال با واژه »لاماسیا « رو به رو شدهاید؟ اگر نشدهاید بد نیست بدانید لاماسیا مکتب و آکادمی بازیکنسازی باشگاه بارسلوناست که سالها با معرفی ابرستارههایی چون مسی، اینیستا، ژاوی، پدرو، فابرگاس، بوسکتس و... در دنیای فوتبال خودنمایی میکند. امروز لاماسیا بدون شک بزرگترین کارخانه بازیکنسازی یا بهتر بگوییم ستارهسازی فوتبال دنیاست. در ادامه هر آنچه لازم است از »لاماسیا « این کارخانه بزرگ ستارهسازی باشگاه بارسلونا بدانید را جلوی چشمتان آوردهایم. باشد موجبات رضایت هواداران متعصب کاتالانیایی فراهم آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.