تمریناتی که فقط کار با توپ است

Jeem - - الصفحة الأولى -

این مسیر را با موفقیت به پایان برسانند. « بازیکنان لاماسیا تا 16 سالگی تمرین بدنسازی نمیکنند و تنها تمرین با توپ دارند. بعد از آن هم اگرچه تمرینات بدنسازی در برنامه آنها اضافه میشود اما باز تاکید روی کار با توپ است. تمرینات متنوعی که برای بچههای لاماسیا در نظر گرفته شده، باعث میشود آنهایی که بازیهای بارسلونا را دنبال میکنند، به این نتیجه برسند که توپ به پای بازیکنان این تیم چسبیده است. دنی آلوز مدافع بارسلونا درباره هم تیمیهای لاماسیاییاش میگوید : »بازی کردن با آنها راحت است چون آنها کنترل بینظیری روی توپ دارند و کسانی که کنار این افراد بازی میکنند، حس بسیار خوبی دارند .« جالبی به این سوال میدهد : »سایر باشگاهها مانند رئال مادرید آکادمی خوبی دارند اما تفاوت آنها با ما در این است که بقیه استفادهای از بازیکنان آکادمی خود نمیکنند تا تلاش چند ساله مربیان آکادمی بدون نتیجه بماند. مانند این میماند که شما یک ماشین فراری درست کنید اما هیچ وقت پشتش ننشینید. «

در زمین بچرخانند که سر حریفشان گیج برود. «

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.