ویژگیهای این گروه

Jeem - - الصفحة الأولى -

1. 2. 3. اول اینکه لااقل در عمر کوتاه باقیمانده مان تا ملاقات با جناب عزرائیل، با چند تیم درست و حسابی بازی خواهیم کرد و آرزو به دل نمیمیریم. با این گروهی که خدا به سر هیچ تیمی نیاورد، میتوانیم پس از حذف بهانه کنیم که اگر قرعه خوبی بهمان میافتاد به یقین قهرمان جهان میشدیم! این قرعه بهمان امید میدهد تا حسین کعبی پیدا شود و جفت لگد برود توی شکم کریس رونالدو و دلمان از این بابت خنک شود. البته نیمار را هم فراموش نکنید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.