ویژگیهای این گروه

Jeem - - الصفحة الأولى -

1. 2. 3. اگر ترشی بخوریم و این قرعه برایمان از گلدان سرنوشت خارج شود، اول از همه این حسن را دارد که اعتماد به نفس بچههای تیم ملی به سقف میچسبد. با این قرعه مطلوب امید در روزهایی که بدجوری میان مردم کشورمان موج میزند، بیشتر و به این ترتیب شانسمان برای خوشبختی زیادتر میشود. شاید تیمهای حاضر در گروه قرعه مطلوبمان به لحاظ ساختار فوتبالی شبیهتر به ما و پیروزی یا لااقل مقاومت مقابل آنها در دسترستر باشد و البته بسیاری مزایای دیگر...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.