دو اظهار نظر درباره مهرداد ایرانی

Jeem - - الصفحة الأولى -

کلینزمن (سرمربي تیم ملي آمریکا): من چندین بازی بیتآشور را زیر نظر گرفتم و الان باید ورود او به تیم ملی آمریکا را به او خوش آمد بگویم. من از دعوت کردن مهرداد خیلی خوشحالم و مطمئنم او در آینده بازیکن بزرگی خواهد شد. من خیلی دوست دارم که او را برای مدت طولانی زیر نظر داشته باشم. واتسن (سرمربي کویکز): استیون 4 سال پیش وقتی که جوان بود، به ما پیوست. یک سری نقصهایی داشت که باید رفعشان میکرد و در اوج تعجب من، هر سال خیلی بهتر از سال گذشته رشد کرد. او بازیکن بسیار سریعی است و قدرت بدنی بالایی هم دارد. پا به توپ خوبی دارد و در کنترل توپ هم دقت زیادی دارد. پاسهای سالمی میدهد و از همه مهمتر اهل رقابت و مبارزه هم هست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.