ازوبلاگ» ساده باجی«

Jeem - - الصفحة الأولى -

غرنامه آق �ا به من چه که نجار ش �ش هفتَس ، بَد قولی کرده و نیومده کتابخونه رو بسازه؟ آقا به من چه که سازنده خونه واسه یه سالن 50 متری فقط یه دونه جا پریزگذاش �ته؟ آقا به من چه که کابینت کار جای لباسش �ویی رو کوچیک درآورده؟ آقا به من چه که خودروس �ازداخلی چیز! ماش �ین تحویل مهرش رومیخواد بهمن تحویل بده؟ آقا به من چه که قاب س �ه تا روول پلاک میخواد به انضمام دریل؟ آقا به من چه که تو اداره آقای فلانی از پس یه کاری بر نمییاد؟ آقا به من چه که فرمولهای فلان نرم افزار نیاز به بازبینی داره؟ آق �ا به من چه که غذا بپزم اصن؟ آقا به من چه که خونه جارو پارو کنم اصن؟ آقا به خدا من خس �ته ش �دم. خوابم مییاد. پ �ام درد میکنه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.