سروش صحت، کارگردانی موفق

Jeem - - الصفحة الأولى -

این بازیگر بازی در فیلمهای جدی و طنز را در کارنامه دارد. اما در حوزه کارگردانی فقط سراغ سریالهای طنز همچون »چارخونه «، »ساختمان پزشکان « و »پژمان « رفته است. صحت عادت ندارد در فیلمهای خودش جلوی دوربین برود. چون هنگام بازی تمرکزش بر هم میخورد و نمیتواند خوب کارگردانی کند. او در بازیگری موفقیت چندانی نداشت؛ ولی در عرصه کارگردانی موفق شد سریالهای خوش ساخت و بامزهای را روانه آنتن تلویزیون کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.