فریبرز عربنیا، دنبال موفقیت تازه

Jeem - - الصفحة الأولى -

عربنیا جدیدترین بازیگری است که به سمت کارگردانی کشیده شده است. او در سریال پنج قسمتی »رنگ شب« هم کارگردانی را برعهده دارد و هم نقش یک افسر نیروی انتظامی را بازی میکند. او با نقش مختار در سریال »مختارنامه « به همه آرزوهایش در حرفه بازیگری رسید و حالا دوست دارد طعم کارگردانی را هم امتحان کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.