ورود افشانى به بهشت

KHABAR JONOOB - - اخبار -

شهردار جديد تهران از ديروز چهارشنبه كار خود را در شهردارى آغاز كرد. زهرا نژاد بهرام عضو هيات رييســه شــوراى شهر تهران در گفت وگو با خبرگزارى تسنيم، با اشاره به اين كه ديروز با حضور عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور و تعدادى از اعضاى شوراى شهر تهران حكم سيد محمد على افشانى شهردار تهران ابلاغ شد، اظهار كرد: يكشــنبه هفته آينده مراسم تحليف شهردار تهران با حضور استاندار تهران، فرماندار و جمعى از مسئولان و نمايندگان مجلس برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.