اعزام زائران حج تمتع از 27 تير

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس ســازمان حج و زيارت درمورد اعزام زائران حج تمتع سال 1397 گفت: اعزام زائران حج تمتع به كشــور عربســتان از 27 تيرماه امسال آغاز مى شود.به گزارش جام جم آنلاين، حميد محمدى در نشســت كاربردى يك روزه مديران ستادى و استانى سازمان حج و زيارت درباره برنامه هاى انجام شــده در حوزه حج تمتع 97 و عتبات عاليات توضيحاتى را ارائــه كرد و افزود: بايد برخى محدوديت ها و دغدغه هاى ســفر حج مانند شــرايط هتل هاى مدينه و تعطيلى حمل و نقل از روزهاى پنجم تا چهاردهم ذى الحجه از ســوى مديران اطلاعرسانى شود تا زائران نيز در اين رابطه به همراهى بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.