متقاضيان پژو2008 مراقب كلاهبرداران باشند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

گــروه صنعتى ايران خــودرو در اطلاعيــه اى اعلام كرد: محصــول 2008 در خارج از چارچــوب و بخشــنامه هــاى فــروش، از جملــه روش كارتكس از ســوى هيچ يك از نمايندگىهاى مجاز اين گروه صنعتى عرضه نشده است.

به گزارش ايسنا، اين خودروساز اعلام كرد: مطابق بخشنامه هاى فروش اين محصول در سال گذشته، مجوز صلح قرارداد تا به امروز براى هيچ يك از نمايندگى هاى مجاز ايران خودرو و مشتريان صادر نشده و استفاده از عناوينى از قبيل كارتكس، صلح نامه يا خريد و فــروش حوالــه غير قانونى بوده و در صورت وجود مواردى از اين قبيل در بازار، مى تواند زمينه اى براى كلاهبردارى باشد.

ايران خودرو تصريح كرده تنها روش تهيه و خريد اين محصول تا كنون در بازار آزاد، از طريق ثبت در دفاتر اســناد رسمى و تعويض پلاك در مراكز نيروى انتظامى بوده و ساير موارد غير قانونى و غيررسمى توسط برخى از افراد سودجو است كه در اين خصوص شركت ايكاپ و ايران خودرو حق شكايت از اين افراد را براى خود محفوظ مى داند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.