مجموعه اي به تعدادي نيروي هتلي جهت انجام امور خانه داري (نيروي خانم) خدمات و لاندري كار (نيروي آقا) داراي سابقه كاري در اين زمينه باحداكثرسن سالنيازمنداست.

KHABAR JONOOB - - اخبار -

لذا از متقاضيان درخواست مي گردد ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي با شماره همراه 09024789982 يا نمابر ‪021- 43855385‬ تماس حاصل فرمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.