درخشش بانوان كشتىگير مرودشت در شيراز

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

رضايى مســئول ورزش بانوان مرودشــت گفت: مســابقات كشــتى آليش بانوان انتخابى تيم ملى و كشــورى در آكادمى نوروزى در شــيراز برگزار گرديد در اين دوره از مســابقات كه تيم شهرســتان مرودشت اول ، شــيراز دوم و نيريز مقام سوم را كسب نمودند نفرات زير به مســابقات انتخابى كشــورى كه در استان گلستان برگزار مى شود اعزام مى شوند. شيوا ره نورد در وزن 55 كيلوگرم ، سونيا كاظمى 60 كيلوگرم ، مريم مهربان 65 كيلو گرم ، حميده لطفى 70 كيلو گرم ، مريم احمدى 75 كيلوگر م و ســهيلا زارع 75 كيلوگرم . مربى : سليمه صنعتى ، سرپرست : فاطمه جمشيدى رضايى در ادامه افزود رقابتهاى انتخابى تيم ملى كشــتى كلاسيك بانوان زير 25 سال در محل خانه كشتى محمد بنا مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار گرديد در اين دوره از مســابقات فاطمه آبيدى بانوى كشــتى گير مرودشتى توانست با مربيگرى مريم احمدى با غلبه بر حريفان خود مقام دوم مســابقات را كســب كند و به اردوى تيم ملى كشتى كلاسيك يزد راه يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.