16 كتاب در مرحله نهايى جايزه قيصر امينپور

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

دبيرخانــه جايــزه كتــاب ســال شــعر جــوان (جايــزه قيصــر اميــن پــور) نامزدهــاى مرحلــه نهايــى اين جايــزه را اعلام كرد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران پويا، بر اين اســاس مرحله نخســت داورى آثار از ميان 78 عنوان كتاب رسيده به دبيرخانه اين جايزه، انجام شــد و در نهايــت 16 كتاب به دور پايانى اين جايزه راه يافتند.

داوران مرحله نهايى سه كتاب را از ميان اين آثار به عنوان برگزيدگان دوره دوم از سرى جديد جايزه انتخاب خواهند كرد. برگزيدگان اين جايزه، در هفته نخست آبانماه در آستانه سالگرد درگذشــت قيصر امينپور در مراسمى معرفى خواهند شد. جايزه كتاب سال شعر جوان را دفتر شعر جوان برگزار مىكند.

16 كتاب راهيافته به دور نهايى براساس حروف الفبا و نام سراينده و ناشر عبارتند از: 1-نامههايى از كازابلانكا، شهريار بزرگمهر، آنيما 2-دستباف، رضا خسروى، نزديكتر

3-آشفتگى، حسين دهلوى، نزديكتر 4-شكوفههاى هميشه، حامد رمضانيان، نزديكتر 5-آل، اميد روزبه، نيماژ 6-اعداد، بابك زمانى، فصل پنجم 7-مرز ما عشــق است، سيد محمدمهدى شفيعى، شهرستان ادب

8-سوءظن، مهران شفيعى، بوتيمار 9-وزارت عشق، ميلاد شهبازى، شانى 10-مــردى كه از ذهن پنجره رفت، حميدرضا عبدا...زاده، فصل پنجم 11-تماشايى، ميلاد عرفانپور، شهرستان ادب 12-بانو! شما كه گريه نمىكرديد، اهورا فروزان، شانى 13-بگذريم، محمد قلىنسب، فصل پنجم 14-نام من فراموشى است، بهنام كيانى، مايا 15-قرار بود بمانى، ليلا مهذب، فصل پنجم 16-بىنظمى، آرمين يوسفى، چشمه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.