»آتشفشان« در سينما غزل فعال ميشود

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

انجمن فيلم كوتاه شــيراز، در ادامه برنامه نمايــش هفتگى نمايش فيلم هاى بلند داســتانى، كوتاه و مســتند مطرح ايران و جهان، بررسى سينماى آمريكاى لاتين همراه با نمايش فيلم »آتشفشــان« از ســاخته هاى »جايرو بوســتامانته« را دارد. به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســلامى فارس، فيلم ياد شده اولين تجربه كارگردانى اين فيلمساز بعد از ساخت چند فيلم كوتاه محسوب مى شود و موفقيتهاى فراوانى را براى وى به همراه داشــته كــه از جمله مى توان به حضور در بخش اصلى جشــنواره فيلم برلين 2015 و چندين جشنواره معتبر جهانى و كانديداى جايزه اسكار بهترين فيلم غير انگليسى زبان اشاره كرد.

اين اثر محصول كشــور گواتمالا و فرانســه است و داستان آن نيز در دامنه هاى يك آتشفشــان فعال در گواتمالا مى گذرد كه پدر و مادر دختر 17 ســاله اى به نام ماريا براى ازدواج او ترتيب اثر داده اند، ولى… . ســينما غزل تالار حافظ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان فارس اين اثر سينمايى را چهارشنبه 11 مهر ساعت 17 نمايش مى دهد و ورود براى علاقمندان آزاد است و بعد از نمايش فيلم جلسه بحث و تحليل پيرامون ويژگى هاى فيلم هاى آمريكاى لاتين برگزار مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.