پاسخ رهبر معظم انقلاب به سؤالى درباره »پوشيدن كراوات«

KHABAR JONOOB - - اخبار -

پايگاه اطلاع رســانى دفتر مقام معظم رهبرى با اشــاره به ســوالى درباره »پوشيدن كراوات« پاسخ رهبر معظم انقلاب به اين سوال را منتشر كرد. به گزارش خبرآنلاين، متن حكم شرعى رهبر معظم انقلاب به شرح زير است: سؤال: پوشيدن كراوات چه حكمى دارد؟ جــواب: به طور كلى پوشــيدن كــراوات و ديگــر لباس هايى كه پوشــش و لباس غيرمســلمانان محسوب مى شــوند به طورى كه پوشــيدن آن ها منجر به ترويج فرهنگ منحطّ غربى شود جايز نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.