اختتاميه سيزدهمين جشنواره شعر فجر برگزار مىشود

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

آيين اختتاميه ســيزدهمين دوره جشــنواره بينالمللى شعر فجر برگزار مىشود .

به گزارش خبرگزارى مهر، آيين پايانى سيزدهمين جشنواره بين المللى شــعر فجر، عصر شــنبه 13 بهمن در تالار قلم كتابخانــه ملى ايران برگزار مىشــود. در اين برنامه كه با حضور ســيد عباس صالحى، وزير فرهنگ و ارشــاد اسلامى برگزار مىشــود، برگزيدگان بخش هاى »شعر بزرگسال«، »شــعر كودك و نوجوان« و »درباره شــعر« معرفى و تقدير خواهند شــد. علاقهمندان مىتوانند براى حضور در اين رويداد ملى ادبى، ساعت 15:30 عصر شنبه 13 بهمن به تالار قلم كتابخانه ملى واقع در اتوبان شهيد حقانى، خروجى كتابخانه ملى، درب غربى كتابخانه مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.