رونمايى از آلبوم چهل چراغ، مجموعه سرودهاى انقلابى فارس

KHABAR JONOOB - - News -

آلبوم »چهل چراغ« مجموعه اى از ســرودهاى حماســى و آواهاى انقلابى به دست اســفنديار قره باغى سراينده سرود »آمريكا آمريكا ننگ به نيرنگ تو« در شيراز رونمايى شد.

به گزارش ايرنا، خواننده سرود انقلابى »يار دبستانى من« نيز دوشنبه در اين آيين حضور يافت و بيان داشت: در 2 رويداد بازگشايى مدارس و ايام دهه فجر از چهل ســال پيش تپشــى در دل ماست. جمشيد جم درباره روزهاى انقلاب گفت: چهل سال پيش در چنين روزهايى در تــب و تــاب حضــور امام خمينى (ره) بوديم و من كه در دوران حكومت نظامى دولت ازهارى در محرم 1357 از ناحيه پا مجروح شــده بودم، چنان محو حضور امام راحل بودم كه اين مجروحيت را با نيروى جوانى از ياد برده بودم.

وى با اشــاره به حضورش در ميان ســتاد استقبال كنندگان از امام (ره) اظهار داشت: امير شاهنگيان سراينده سرود »خمينى اى امام« و »برخيزيد برخيزيد« بود و ما در دوازدهم بهمن ماه 57 در فرودگاه مهرآباد تهران، ســرود خمينى اى امام را در بدو ورود ايشــان خوانديم. خواننده سرود يار دبستانى من با بيان اين كه در بيست و يكم بهمن ماه 57 همراه با همافران نيروى هوايى، صدا و سيما را در دست گرفتيم، اظهار داشت: از اين تاريخ با عنوان نويسنده، سردبير و تهيه كننده و از بيست و دوم بهمن 57 نيز به فرموده امام (ره) پشت ميكروفن راديو براى پخش آهنگ هاى انقلابى قرار گرفتم. جم با يادكرد از شــاعر ســرود يار دبستانى من، منصور تهرانى گفت: تهرانى درصدد ساخت فيلم »فرياد تا ترور« با هدف پاسداشت ياد سه شهيد دانشجوى شانزدهم آذر 1332 شهيد قندچى، بزرگ نيا و شريعت رضوى بود و اين شعر را براى اين فيلم سروده بود كه من آن را خواندم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.