بازداشت معلم به اتهام ضرب و شتم دانش آموز

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معلم مقطع ابتدايى روســتاى »نولى بلاغى« مشگين شــهر (اردبيل) به اتهام ضرب و شــتم دانش آموز دختر اين مدرســه بازداشت و روانه زندان شــد. به گزارش پارسينه، آيناز حاتميان دانش آموز كلاس چهارم دبســتان اين روســتا چندى پيش از ســوى معلم خود به شــدت مورد تنبيه بدنى قرار گرفته و به دليل آســيب از ناحيه پيشانى و چشم در بيمارستان بسترى شد.على رسولى دادستان عمومى و انقلاب مشگين شهر روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: پدر اين دانش آموز شــكايتى در اين زمينه ارائه كرده بود كه پس از تحقيقات و بررسى هاى دقيق جرم اين معلم محرز شده و او بازداشت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.