سه بازيكن فارسى در اردوى تيم ملى فوتبال بانوان

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

ســرمربى تيم ملى فوتبال زير 19 سال ايران اسامى بازيكنان دعوت شده به اردوى جديد تيــم ملى را اعلام كرد .نايب رييس هيات فوتبال فارس گفت: هانيه خداپرستى، فاطمه اميرى و فاطمه قاسمى بازيكنان دعوت شده از فارس به اردوى تيم ملى هستند.خاتون طهمورثى افزود: اين اردو از فردا در تهران آغاز شده و تا بيست و سوم همين ماه ادامه دارد.تيم ملى بانوان زير 19 سال ايران خود را براى بازىهاى آسيايى در سال 2019 آماده مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.