4 برنامه وزارت ارتباطات براى ايجاد اشتغال در كشور

KHABAR JONOOB - - ويژه چهل سالگى انقلاب اسلامى -

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با اشاره به چهار برنامه اين وزارتخانه براى ايجاد اشتغال در كشور گفت: براى سال آينده با اجراى اين چهار طرح انتظار داريم 87 هزار شغل شناسنامه دار در كشور ايجاد كنيم.محمد جواد آذرى جهرمى در گفت و گو با تسنيم اظهار داشت: در چند سال اخير با توسعه نسل 3 و 4 اينترنت موضوع اشتغال نيــز توسعه پيدا كرد و بسيارى از 200 هزار شغل ايجاد شده در سال گذشته ناشى از توسعــه زيرساخت هاى فنــاورى در حوزه ارتباطات بود.وى با بيان اين كه امروز اين ظرفيــت (براى اشتغالزايى) به اشباع رسيــده است افزود: صرفاً با توسعه اينترنت نسل 4 نمــى توان شغل ايجاد كرد و بايد بــراى آن برنامه داشت.وزير ارتباطات و فناورى اطلاعــات ايجاد پارك هاى علم و فنــاورى توسعه اقتصاد ديجيتالى در كشور را يكى از ايــن برنامــه ها عنوان و خاطرنشان كرد: در روزهــاى اخير يكى از اين پارك هاى علم و فناورى توسعه اقتصاد ديجيتالى در شهر مقدس مشهد افتتاح شد و آمادگى اين مهم وجود دارد تا در استان سمنان نيز اين پارك ايجاد شود.آذرى جهرمى با اشاره به پيــش بينى وزارت ارتباطــات و فناورى اطلاعات براى ايجاد اشتغال در سال آينده با اجــراى اين چهار طرح عنوان كــرد: اميدواريم با اجراى اين چهار طرح 87 هزار شغل شناسنامــه دار در كشور ايجاد كنيم.وى اضافه كرد: در همين راستا در روزهاى آينده تفاهــم نامههايى را براى ايجاد اشتغال با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور منعقد مى كنيم.وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات افزود: البته در اين مدت منتظر اعتبارات نمانديــم و بخشى از كار را با توان وزارت ارتباطات پيش برده ايم چرا كه در كشور جوانانى داريم كه بايد براى شكوفايى استعدادهاى آنان برنامه ريزى داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.