راشهاي اضافه، »هزارپا« را مينى سريال كرد!

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

»هزارپا« مينى ســريال شــد. به گزارش بانى فيلم، ســازندگان فيلم سينمايى »هزارپا« پر فروش ترين فيلم تاريخ سينماى ايران كه نيمه نخست امسال روى پرده رفت، به زودى آن را در قالب يك مينى سريال 5 قسمتى در شبكه نمايش خانگى عرضه مىكنند. ظاهرا راشهاى اين فيلم چنان زياد بوده كه امكان استفاده از آنها در نسخه سينمايى نبوده است. هر چند برخى از اين راش ها در تيتراژ پايانى فيلم در زمان اكران استفاده شده بود كه مديران سينمايى با ظن بخش هاى مميزى شده فيلم از پخش آن ها جلوگيرى كردند. حالا بايد ديد اين راش ها همان بخش هاى مميزى شده هستند يا بخش هاى اضافه اى كه استفاده نشده اند و حالا قرار است در شبكه ويديويى براى سازندگان درآمدزايى كنند. گويا سه قسمت اول اين مجموعه در دى وى دى اول و مابقى آن به علاوه پشت صحنه در DVD دوم منتشر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.