مردم به تكليف عمل كردند نوبت مسئولان است

KHABAR JONOOB - - ويژه چهل سالگى انقلاب اسلامى -

نماينده مردم شــيراز در مجلس شوراى اسلامى با اشــاره به حضور گسترده مردم در راهپيمايى روز 22 بهمن، تاكيد كرد كه مردم به تكليف خود عمل كردند و نوبت مسئولان است كه حق ملت را ادا كنند.

مسعود رضايى در حاشيه راهپيمايى 22 بهمن در گفتوگو با ايسنا ، اظهار كرد: به رغم بارندگى شديد، مردم حضورى گسترده و چشمگير در راهپيمايى 22 بهمن شيراز داشتند.

وى با بيان اينكه ملت ايران مردمى صبور، همراه و همدل هستند، گفت: اين حضور نشان داد كه على رغم وجود مشكلات در زمينههاى مختلف، مردم پاى آرمانهاى انقلاب ايستادهاند.

رضايى افزود: مسئولان بايد با تدبر در راستاى رفع مشكلات و كاستىها تلاش كنند و اجازه ندهند كه بين مردم و نظام فاصله ايجاد شود زيرا ايجاد و افزايش اين فاصله دشوارى هايى را به همراه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.