پرواربندى نوكيسهها با 18 ميليارد دلار ارز + 60 تن طلا با قيمت گذارى هاى بى اساس و دستورى ارز، ارزش دارايى ها و سرمايه ملت ايران در سال گذشته يك سوم شد

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

حذف كارت سوخت 150 هزار ميليارد تومان به جيب قاچاقچيان ريخت عليرضا زاكانى، نماينده ادوار هفتم تا نهم مجلس شوراى اسلامى، در نامهاى خطاب به رييس قوه قضائيه با اشاره به پرونده تشكيل شده براى بعضى مديران بانك مركزى درباره بازار ارز، نوشت: برخورد با مديرانى كه درباره نادرستى سياست هاى دولت هشدار داده بودند مصداق ضعيفكشى و تعويض جاى خادم و خائن است. عليرضا زاكانى كه چندى پيش نامه اى خطاب به آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى درباره »مفاسد شركت بازرگانى پتروشيمى« منتشر كرده بود، نامه ديگرى خطاب به رييس دستگاه قضا منتشر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.