بازگشت همه به سوى اوست

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

درگذشت مادر عزيزمان چنان سنگين و جانسوز است كه به دشوارى به باورمان مى نشيند . ولى در برابر تقدير حضرت پروردگار چاره اى جز تسليم و رضا نيست. با عرض سپاس و تشكر از الطاف دوستان، اقوام و آشنايان كه در مراسم تشييع و خاكسپارى عزيزمان شركت فرمودند به اطلاع مى رساند مجلس يادبود بانو سيده پروانه دستغيب شادروان همسرمرحوما­ستادنصرتال­هاميدوار روز چهارشنبه 9/13/98 از ساعت 30/3 تا 5 بعدازظهر در تالار طوبى واقع درخيابان خبرنگار برگزار مى گردد. «107-125» متمنىحضورگ­رمتانهستيم. خانوادههاى­دستغيبوامي­دوار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.