KHABAR JONOOB : 2020-10-03

بين الملل : 20 : 20

بين الملل

روزنامه خبرى - سياسى- اجتماعى- فرهنگى- علمى- پزشكى ورزشى- اقتصادى-گردشگري- قضايى- هنرى- انتقادى- طنز آدرس ساختمان مركزي: شيراز-تقاطع خيابان هاي هدايت و شهيد فقيهي صندوق پستى: 71365-798 ساعات شرعى تلفن: 32300717 - ‪)10 32349292‬ خط) فاكس: 32339722 دفتر تهران: خيابان فتحى شقاقى پلاك 45 تلفن: 83 88101182- فاكس:88100095 دفتر دبى: 9714)2284872(+ رتبه اول در طرح رتبه بندي روزنامههاي منطقهاي كشور-امتياز72/1 چاپ:چاپ سريع- تلفن:38423816 ‪38423817 -‬ صاحب امتيازومدي­ر مسئول:حسين واحدى پور با همكاري شوراي نويسندگان عضو شركت تعاوني مطبوعات كشور آدرس اينترنتي مرامنامه اخلاق حرفهاي روزنامه »خبرجنوب« www.khabarjono­ub.ir/maramnameh.html 20 ‪KHABAR-E-JONOUB Morning Newspaper‬ ‪Editor-in-chief:Hossein Vahedipour‬ SHIRAZ-IRAN-Tel:071-32300717-18 وب سايت » گروه نشريات بين المللى خبر « :: :: ‪www. khabarjono­ub. ir www. khabarejon­oob. com‬ ‪http://telegram.me/rooznamekh­abar info@Khabarads.ir‬ ‪www. khabarAds. ir‬ Khabarnews­paper ورزشي :: سال چهل و دوم شماره 11525 شنبه 12 مهر ماه 1399 ‪:: 11525 Saturday,Oct3,2020‬ ‪42th year,NO‬ داوود مهابادي، سرمربي تيم فجر شهيد سپاسي در گفت وگو با »خبرجنوب«: پس از برگزاري مسابقات ركوردگيرى رشته دو و ميدانى؛ در پايان مرحله نخست رقابت ها؛ از جوانان مستعد فوتبالیست فارس استفاده بھینه خواھیم کرد ايذه، قهرمان ليگ دو و ميدانى نخل طلايى خوزستان دو ورزشكار جانباز و معلول فارس مسافر پارالمپيك توكيو شدند زردپوشـان فجر شهيد سپاسـي از امروز تمرينات خود را براي مسابقات ليگ دسته اول فوتبال باشگاههاي كشور آغاز خواهند كرد.به گزارش قاسم محمدى خبرنگار »خبرجنوب« ، سرهنگ عب ديرعاملباش­گاهفجرشهيد­سپاسيضمن تاييد خبر فوق گفت :در فصل جاري مسـابقات داوود مهابادي همچونفصلقب­ل تيمخواهدبو­دوتمريناتز­يرنظر اين امروز زمينچمنپاد­گانامامحسي­ن(ع) آغاز خواهد شـد.وى افزود : تاريخ دقيق شروع ليگ دسـته اول فوتبال كشـوراعلام نشده اما امسـال نيز با حضور 18 تيم در يك گروه وبه صورت دوره اي خواهد بود و مسـابقات بصورت رفت وبرگشت انجام مي گيرد تا دو تيمبه ليگبرتر صعودنمايند.داوودمهابا­دي سرمربي تيم فجر شـهيد سپاسي نيز در گفت وگو با قاسـم محمدى خبرنگار ما ، در شروع تمرينات اظهار داشت : با توجه به جلسـه اي كه همراه با سرهنگ فلاح دير عامل باشگاه با سرداربوعلي ده ارشد سـپاه فجر داشتيم ونظر مسـاعد وي قرار شد تمرينات تيم را آغاز نماييم وبه همين منظور از امروز تمرينات با حضور بازيكنان فصل گذشته كه در تيم ماندگار شـده اند آغاز خواهيم كرد والبته با توجه به نظر خاص مديريت همچون گذشـته برروي جوانان مستعد فوتباليست بومي حساب ويژه داريم واز آنان استفاده بهينه خواهيم كرد.سـرمربي تيم فجر گفت: براي حضور مقتدرانه در ليگ دسته اول فوتبال كشور بايد منابع مالي خوبي داشته باشـيم تا بتوانيم در كنـار بازيكنان جوان وبومـي از بازيكنان شاخص بهره بريم .سرمربي تيم فجر در ادامه به يارگيري خوب رقبا براي حضور در عرصه مسابقات اشاره كرد واظهار داشت: تقريبا تمام تيم ها براي حضور خوب والبته صعود به ليگ برتر تدارك ويژه ديده اند وباجذب بازيكنان خوب تمرينات خود را آغاز نموده اند وتيم فجر اگر مي خواهد براي صعود پا به عرصه مسابقات بگذارد .بايد با منابع خوب مالي چندين بازيكن شـاخص را جذب نمايد تا شرايط مناسبي در جدال با رقبا داشـته باشد.مهابادي از هواداران تيم فجر خواست تا همچون هميشه يار وياور تيم باشند واز مسئولين استان درخواست نمود تا منابع مالي خوبي را در جهت كمك به تيم فجر شهيد سپاسي بعنوان نماينده فوتبال فارس در عرصه مسابقات ليگ دسته اول در اختيار اين باشگاه قرار دهند تا اين تيم در عرصه بازيها حضوري موفق همراه با صعود به ليگ برتر داشته باشد ودل هواداران را شاد نمايد. درخشش كاراته كاهاى نى ريز در مسابقات مجازى كشور سرپ رست جد يداد اره ورز ش وج وان ان شه رس تان فس ا منص و ب شد رقابت تنيس بازان فارس در جام جايزه بزرگ درخشش ستاره رودانى در ليگ دووميدانى كشور دونده جوان رودانى در مرحله سوم و پايانى رقابتهاى ليگ دووميدانى مردان باشگاههاى كشور خوش درخشيد و دو عنوان قهرمانى و ســومى را در دو مــاده به نام خود ثبت كرد. در سومين مرحله رقابتهاى اين فصل ليگ دووميدانى مردان ايران كه در مجموعه ورزشى آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، حميدرضا نجفى دونده جوان رودانى موفق شــد با ثبت ركورد 10 ثانيه و 72 صدم ثانيه عنوان ســوم ماده صد متر ســرعت اين مسابقات را به خود اختصاص دهد.در اين ماده محمدحسين ابارقى و رضا قاســمى دوندههاى نامدار كشور عناوين اول و دوم را بــه نام خود ثبت كردند.نجفى در مــاده 4 در 100 متر امدادى نيز بههمراه تيم فولاد مباركه ســپاهان اصفهان موفق به كسب عنوان قهرمانى شد.حميدرضا نجفى دونده جوان رودانى در مراحل اول و دوم اين رقابتها نيز موفق به كســب 6 مدال شــد و با احتســاب اين دو مدال در مجموع، دستآورد نجفى از ليگ دووميدانى باشــگاهها­ى كشور به همراه فولاد مباركه سپاهان اصفهان هشت مدال رنگارنگ بوده است. قرعه كشى مسابقات جايزه بزرگ تنيس استان فارس برگزار شــد . دكتر محمد كاظم چابك رييس هيــات تنيس فارس در گفت وگو با فريدون رييســى خبرنگار »خبر جنوب«گفت: اين دوره ازمسابقات به ميزبانى مجموعه پرسياتور با حضور 75 نفر و به نام جام هلدينگ تجهيزات پزشــكى دنا برگزار مى شود. وى افــزود: ابتدا 51 بازيكن در جــدول مقدماتى به مدت 5 روز به مصاف هم مىروند تا 8 نفر برتر از اين جدول با 24 نفرى كه در جدول اصلى هســتند رقابت كنند. جدول اصلى از سه شنبه هفته آينده با رقابت 32 نفر برگزار خواهد شد. چابك گفت:از آنجا كه اين رقابتها حساس مى باشد لذا مديريت اين مسابقات به عهده بهراد ذوالنوريان و سر داور مسابقات محمد محمدى مىباشد واز آنجا كه اين اولين مسابقات تنيس رسمى در سال 99 با رعايت پرتكل هاى بهداشــتى در سطح استان فارس مىباشد .تلاش داريم تا به بهترين شكل ممكن برگزار شود وبه دنبال اين مسابقات بتوانيم مسابقات كشورى وبين المللى را در شيراز برگزار كنيم دكتر چابك از كسانى كه براى هرچه بهتر برگزار شدن اين مسابقات هيات تنيس استان فارس را حمايت مى كنند تشكر كرد برگزارى مسابقه ضربات پنالتى بانوان فوتساليست اوز تيم فوتسال بانوان نصر اوز اقدام به برگزارى مسابقه ضربات پنالتى به مناسبت هفته دفاع مقدس نمود.به گزارش خبرنگار »خبرجنوب« اين مســابقه در ســالن ورزشــى ميراحمدى اوز بين پنالتى زن ها و دروازه بانان برگزار و اسامى نفرات برتر به شرح ذيل اعلام شد.نفرات برتر پنالتى :مقام اول : فردوس منظريان ،مقام دوم :راحيل جعفرى ،مقام سوم:آيناز نوبختــى. برتريــن دروازه بان: هليا صادقى ،داور مســابقه: صفيه علوى . زينب نصر مربى تيم فوتســال نصر اوز ضمن تبريــك هفتــه دفاع مقدس، از رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى در حين برگزارى مســابقه و لزوم افزايش آمادگى جسمانى افراد در دوران اپيدمى كرونا تشكر كرد. وى در پايان، اسامى شركت كنندگان را اعلام نمود: تارا تيرزن ،حسنى ملك زاده،آيناز نوبختى،راحيل جعفرى،هانيه يزدانى،سمن بيضايى،مارال حاجى پور،فاطمه رفيعى،فردوس منظريان،گلان احمدى،هليا صادقى،نسرين فيروزى. . سه بازيكن جديد در نفت آبادان به ميزبانى پايگاه هوايى شهيد دوران انجام شد؛ كلورزش ير مد و جوانان فار س : ︣︋﹎︤اری ﹨﹝︩﹬︀ دو︠︣︚﹤ ︨﹢اری ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹞︧﹚︛ در ︫﹫︣از ا︻︱︀ی ﹋︀در ﹁﹠﹩ ︑﹫﹜ ﹨﹠ ︀︋︡ل ﹎︙ ︀︧ران در ﹌﹫﹛ ‪︡﹡︫︡ ︬︟︪﹞︣︑︣︋‬ براى بازى هاى ليگ برتر هندبال امسال تعيين شدند. شاهرخ داودى افزود: شرايط تيم هاى ورزشى باشگاهى وزارت نفت با توجه به صرفه جويى در هزينه و كاهش بودجه ورزش قهرمانى وزارت نفت در فصل جارى از لحاظ مالى و بحران كرونا بسيار ويژه است و اميدواريم در ادامه فصل بتوانيم شرايط مناسب ترى براى پرداخت هاى مالى مربيان و بازيكنان اين تيم زحمتكش فراهم كنيم.داودى اظهارداشت: در شرايط فعلــى اعضاى كادر و بازيكنان تيم هندبال نفت و گاز گچســاران با فداكارى با اين باشگاه قرارداد سفيد امضا كرده اند.رئيس امور ورزش نفت و گاز گچساران افزود: تيم هندبال نفت و گاز اين شهرستان كه در شرايط سخت مالى مجوز حضور در ليگ برتر را كسب كرد تمرينات خود را براى هفته سوم مهر ماه آغاز كرده است. تيم هندبال مردان نفت و گاز گچساران كه قهرمانى در مسابقات ليگ برتر هندبال ايران، مقام چهارم جام باشــگاه هاى آسيا و رتبه هفتم جام قهرمانان باشگاه هاى جهان را در كارنامه خود دارد به دليل كمبود بودجه از مسابقات ليگ برتر هندبال ايران جا مانده بود. اصغر نوروزنژاد با قراردادى سفيد سرمربى تيم هندبال نفت و گاز گچســاران شد.رئيس امور ورزش شــركت بهره بردارى نفت و گاز گچساران گفت:اصغر نوروزنژاد به عنوان سرمربى، سعيد پاياب سرپرست و عباس رضا زاده مربى تيم هندبال نفت وگاز اين شهرستان است. ‪PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R‬ ‪PressReade­r.com +1604278 4604‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪. ORIGINAL COPY‬ ‪ORIGINAL COPY‬ ‪COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW‬