کفپوش ارزان

Manzel Magazine - - سبکزندگی -

کف خانه اجارهای ما موزاییک است و میخواهیم کف سالن پذیرایی خانه را با کفپوشی ارزانتر بپوشانیم شما چه پیشنهادی دارید؟

میتوانید با کمک موکتها جلوهای خاص و متمایز به دکوراسیون داخلی خانه بدهید. مطمئن باشید با کمی وقت گذاشتن و گشتوگذار در بین موکتها میتوانید آن گزینهای را که با سبک دکوراسیون داخلی خانهتان جور و هماهنگ است پیدا کنید، البته الزم به ذکر است که در این اواخر، موکتهایی با بافتها و طرحهای متنوع و شیک در بازار موجود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.