مخفی کردن ستون میانی خانه

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

فرزانه آذری سلجوقی برای پوشاندن ستون وسط خانه چه ایدهای را پیشنهاد میدهید؟

استفاده از آیینه برای پوشاندن ستون در وسط خانه، ایده خوبی است، ولی برای نصب آیینه و انتخاب بهترین سطح باید به چند نکته توجه کنید. برای دکوراسیون منزل کوچک بهتر است از آیینه ساده و تراشنخورده استفاده کنید تا با انعکاس فضای اطراف درون ستون تا حدی بتوانید فضا را بزرگتر جلوه دهید. آیینه با نشان دادن فضای اطراف در نگاه اول خطای دید ایجاد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.