این‌سرامیک‌از‌جنس‌طبیعت‌است

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

آتلیهشمسه آیا عاشق گل و گیاه هستید و حس میکنید جای یک عنصر سرامیکی در منزل مدرنتان خالی است ؟ پیشنهاد ما همان راهحل شماست، خرید یک گلدان دکوری سرامیکی! اما حواستان به نکاتی از قبیل سادگی رنگها، طرح، بافت و از همه مهمتر خاص بودن آن باشد، پس انتخابتان را از کاالهای طراحیشده شروع نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.