اینسرامیکفانتزیاست

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

ظروفسفالیگلین اگر میخواهید دید بصری متفاوتی را در دکوراسیون منزلتان ایجاد کنید، بهتر است از ایدههایی هنری استفاده نمایید که طراح آن توانسته باشد با جرأت در حجم سهبعدی طرحش، ساختارشکنی کند؛ برای مثال ظروف فانتزی زیر را ببنید، جسارت هنرمندانه، طرحی خاص و کاربردی خلق نموده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.