لوستردیواری

Manzel Magazine - - طراحی منزل -

همانطور که از نام آن پیداست، این لوستر بهجای سقف، بر روی بدنه دیوار نصب میشود. معموال از لوسترهای دیواری برای ورودیها و فضاهای راهرو مانند استفاده میشود، البته که نباید منکر زیبایی نصب این لوستر در فضاهای نشیمن و اتاقها شد؛ چون گاهی اوقات این نوع لوسترها نقش چراغخواب را هم ایفا میکنند.

اهالی فن پیشنهادی چیدانه لوسترمهدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.