پرده مناسب اتاق نوزاد

Manzel Magazine - - سبک زندگی ‬ -

سمانه رسولی سرویس اتاق نوزاد من کیتی سفید و صورتی است در مورد مدل و رنگ پرده کمکم کنید.

با توجه به اینکه دیوارهای اتاق کودکان سفید هستند و سرویس کودک هم سفید با حداقل رنگ صورتی است بهتر است کمی رنگ وارد اتاق کودکتان نمایید؛ به این منظور پرده را صورتیرنگ انتخاب کنید و مدل شید برای پرده مناسب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.