پشتی سنتی قرمزرنگ

Manzel Magazine - - سبک زندگی -

خانم عظیم وند دکوراسیون منزل من به سبک سنتی است و برای تکمیل آن به دنبال پشتیهای سنتی با طرح و نقشی متناسب هستم، البته تصویری که طرح مشابه آن مدنظرم هست را برایتان ارسال میکنم.

با توجه به اینکه خانم عظیم وند، طرح سفارشی مدنظر داشتندمجموعههایپشتیمارال،اصفهانهنرو گیوهدوز که کار سفارشی میپذیرند به ایشان معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.