چهلتکههایناب

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

آدرینا کریمی روتختی چهلتکهای تهیه کردهام. میخواهم برایش کوسن بگیرم، اما نمیدانم چه رنگی باید بخرم؟ میتوانیدازکوسنهایچهلتکهاستفاده کنید. اگر دوست ندارید طرح کوسنهایتان هم شلوغ باشد بهتر است کوسنهایی تکرنگ انتخاب کنید که رنگشان، رنگ غالب در روتختی شماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.