مردم به جامعه پزشکی اعتماد دارند

novindaroo - - صنف -

دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، می گوید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.