بیمار خانمی اسـت که دچار درد در گردن بوده و به علت این بیماری از ناپروکسـن اسـتفاده میکند و جدیداً به علت پیشگیری از سکته مغزی و قلبی از آسپیرین ٠٠١ میلیگرمی نیز استفاده میکند:

novindaroo - - تجویز -

N=100 R/ ‪Tab. Aspirin 100mg‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.